Malý průvodce

Dóm
zvon
zvonkohra
Jan Nepomucký
Cyril a Metoděj
cis1
fis1
gis1
Jan Pavel II.
Maria
Petr a Pavel
Václav

Obrázek výše tvoří malého průvodce po zvonech umístěných v katedrále svatého Václava v Olomouci. Žluté ikonky zvonů ukazují umístění zvonů v katedrále. Pokud na ikonce zvonu kliknete, získáte o příslušném zvonu další doplňující informace a budete si moci prohlédnout jeho fotografii, případně poslechnout jak zvon zní.

Červené ikonky zvonů zastupují zvony, které v katedrále scházely, protože je vzala válka. Pro jejich návrat byla uspořádána sbírka. Tyto nové zvony byly posvěceny o slavnosti sv. Václava v neděli 28.9.2008 při mši svaté v 10 hodin. Zavěšení do věží katedrály proběhlo v úterý 7.10.2008 (více zde).

Výběrové řízení na tyto chybějící zvony iniciovalo myšlenku, vypracovat návrh komplexního řešení zvonového souboru katedrály, který by odpovídal významu katedrály a úrovni jiných katedrál v Evropě. Toto řešení také souzní s myšlenkou Magistrátu města Olomouce zdůraznit jedinečnou lokalitu dómského návrší v připravovaném projektu s názvem Olomoucký hrad. Do jižní věže katedrály je tedy výhledově plánováno zavěsit ještě tři zvony - v ladění cis1, fis1 a gis1 (na obrázku je zastupují světle oranžové ikonky zvonů). K jejich pořízení bude potřeba pořídit novou zvonovou stolici. Jak daleký či blízký to je výhled, záleží na tom, jak brzy se podaří shromáždit finanční prostředky na jeho uskutečnění.

Zvony, které vzala válka

Za války bylo bohužel běžné, že docházelo k zabavení (rekvizici) zvonů a ty pak byly přetaveny na děla či jiné zbraně. Zvony katedrály, které měly tento smutný osud, jsou uvedeny níže.

Zvony zabavené za 1. světové války

JménoHmotnostVyroben
Panna Maria (a sv. Josef)4 050 kg1827, F. Seltenhoffer, Vídeň
sv. Kordula (a ostatní spolupatronové katedrály)930 kg1827, F. Seltenhoffer, Vídeň
sv. Josef84 kg
sv. Jáchym a Anna64 kg1756, Schwann, Olomouc

Zvony zabavené za 2. světové války

JménoHmotnostVyroben
sv. Bedřich560 kg1887, P. Hilzer, Vídeňské Nové Město
sv. Cyril a Metoděj287 kg1887, P. Hilzer, Vídeňské Nové Město

Postup zabavení (rekvizice) zvonů v době 2. světové války probíhal následovně: