Části zvonu

Části zvonu

Zvon jako celek můžeme rozdělit na dvě základní části: tělo a srdce. Tyto části se dále dělí jak ukazuje obrázek výše.

Dolnímu otvoru zvonu se říká ústa a zvuku zvonu hlas. Průřezu zvonu se říká žebro.