Foto výzdoby zvonu Panna Maria Svatohostýnská

Foto: Luděk Peřina

Velehrad 24.4.2008
Otmar Oliva připravuje výzdobu

Pasov 14. a 15.5.2008
Otmar Oliva realizuje výzdobu na modelu zvonu